Bookmark and Share

Etik

Som jungiansk analytiker og psykoterapeut er jeg forpligtet på SAP’s internationalt accepterede etikregler, der bl.a. omfatter tavshedspligt.

Copyright: Kim Bangshøj  | Tlf.: 51275552