Bookmark and Share

Hvem kan jeg hjælpe?

Mit arbejde med analytisk psykoterapi henvender sig især til mennesker:

  • der befinder sig i en eller anden form for livskrise, f.eks. en midtvejskrise, eksistentiel krise eller en krise forårsaget af nogle helt konkrete begivenheder
  • der er kørt fast i deres liv uden rigtigt at vide hvorfor og har brug for støtte for at komme videre
  • der er ramt af stress eller på anden måde er psykisk overbelastede på grund af nogle ydre uhensigtsmæssige omstændigheder
  • der har angstsymptomer
  • der har en depression af lettere til moderat grad
  • der har lavt selvværd eller har en personlighedsforstyrrelse, f.eks. af narcissistisk, ængstelig, dependent eller borderline karakter.

I visse situationer er konsultation med egen læge med henblik på medikamentel behandling påkrævet sideløbende med terapien. 


Copyright: Kim Bangshøj  | Tlf.: 51275552