Bookmark and Share

Teorigrundlag

Min forståelse af samtale og kommunikation bygger på filosoffer som K.E. Løgstrup, Martin Buber, Emmanuel Lévinas og Jacques Derrida.  

I min ph.d. afhandling har jeg beskæftiget mig indgående med samtalen og bl.a. undersøgt, hvordan den psykoterapeutiske samtale forholder sig til den almene og den sjælesørgeriske samtaleform.

I mit psykoterapeutiske og analytiske arbejde er udgangspunktet den analytiske psykologi. Det er en psykologisk retning, der har sin baggrund i C.G. Jungs tanker og igennem en årrække har videreudviklet sig på forskellig måde, bl.a. i nært samspil med psykoanalytiske teorier og nyere udviklingspsykologi. Også kognitiv videnskab og kognitiv semantik anvendes inden for dele af den postjungianske psykologi med henblik på at kunne videreudvikle arketype- og kompleksbegrebet. Selv har jeg fundet megen inspiration her. I praksis har den analytiske psykoterapi bibeholdt sin relevans som et meget meningsskabende og billedstimulerende fortolknings-perspektiv inden for den psykoanalytiske tradition. Begreber som skygge, anima, animus, selvet, arketype og individuation kan fortsat være særdeles meningsgivende tematiske omdrejningspunkter i det analytisk terapeutiske fortolkningsarbejde. 

I mit speciale fra C.G. Jung Instituttet har jeg undersøgt mulighederne for at integrere elementer fra kognitiv psykoterapi i den analytiske psykoterapi. Med udgangspunkt i den tidlige Jungs forståelse af komplekset har jeg kunnet påvise stor samstemmighed mellem denne og nyere kognitive teorier, ikke mindst mellem det jungianske kompleksbegreb og skemabegrebet inden for kognitiv psykoterapi.


Copyright: Kim Bangshøj  | Tlf.: 51275552