Bookmark and Share

Terapi/analyse

Psykoterapi er en bred betegnelse for den samtale og de metoder, man anvender til behandling af en række psykiske symptomer og lidelser, forskellige livskriser mv.

Generelt er psykoterapi af kortere varighed end den ofte længere-varende jungianske psykoanalyse, der kan strække sig over flere år.

Psykoterapien er i reglen også mere målrettet og fokuseret på afgrænsede problemer og temaer, mens analysen i sin form er mere kredsende, åben for indfald og associationer og i det hele taget levner mere tid til at arbejde med hele personligheden.

I min praksis vil de to samtaleformer ofte overlappe og finde sammen i en analytisk psykoterapi, der trækker på begge former og kan inddrage elementer fra andre terapeutiske retninger.


Copyright: Kim Bangshøj  | Tlf.: 51275552