Bookmark and Share

Uddannelsesbaggrund

Af uddannelser har jeg den musisk-æstetiske basisuddannelse fra Aalborg Universitet og har igennem en årrække arbejdet med musik og kultur.

Jeg er cand.theol. fra Århus Universitet og ph.d. på afhandlingen ’Selvet i samtale’, forsvaret samme sted, om samtale, kommunikation, psykoterapi, sjælesorg og åndelig vejledning.

Efterfølgende er jeg uddannet jungiansk analytiker og psykoterapeut ved C.G. Jung Instituttet København og medlem af International Association for Analytical Psychology (IAAP) og Selskabet for Analytisk Psykologi i Danmark (DSAP).

Fra C.G. Jung Instituttet har jeg speciale i integrativ psykoterapi, hvor mit fokus er sammenhængen mellem analytisk og kognitiv psykoterapi. Jeg er desuden efteruddannet i kognitiv terapi og metode, i den kognitivt og mindfulness relaterede terapiform ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og uddannet som instruktør i mindfulness, den tredje bølge af kognitiv psykoterapi. 

Herudover har jeg deltaget i forskellige kursus- og efteruddannelsesforløb inden for samtale, sjælesorg, psykoterapi og åndelig vejledning. 


 

Copyright: Kim Bangshøj  | Tlf.: 51275552